Grålleklubben 1 juni 2014

 

En strålande sommardag, första söndagen i juni. Grålleklubbens arrangemang lockade 65 traktorer.

Start i Floby kl 10. Första stopp var hos Torbjörn Larsson i Jäla. Nästa var hos Danielsson i Odensberg

där en rad maskiner, bilar och traktorer fanns uppställda. Sedan körde karavanen via Sandbäcken och en kort bit på rv 47, innan man svängde av upp mot Mösseberg. Förbi Bergsjön och ner till Vilske-Kleva.

Där parkerades traktorerna vid Missionshuset och till fots gick man till Wallanders museum.