18 mars  Årsmöte i Bygdegårdsföreningen

 

Gunnar flyttade men är kvar.

Gunnar Johanzon lämnade Vilske-Kleva och flyttade tillbaka till Falköping, men intresset för bygden finns kvar. Vid Vilske-Kleva Bygdegårdsförenings årsmöte, där 22 av 80 medlemmar deltog, omvaldes Gunnar som ordförande för ett år till. Som styrelseledamöter på två år omvaldes Jimmy Pettersson, Gunilla Hallgren och Ing-Brith Henriksson och nyvaldes Krister Theander. Som styrelsesuppleanter omvaldes Jenny Floberg och nyvaldes Viktor Forsell.

Sekreteraren Evy Pettersson och kassören Uno Larsson valdes på två år ifjol och är kvar på sina poster.

- Vi har haft många och välbesökta aktiviteter och vi i styrelsen är nöjda med verksamheten som vi bedriver och vi hoppas att våra medlemmar också är det, säger Gunnar Johanzon.

2015 var det Grötfest med 90 deltagare, tjejkväll med 40 deltagare, samt Byafest, tipspromenad, loppis och skördefest som lockade mellan 50 och 65 deltagare. I år planeras liknande verksamhet och även studiecirklar, där det kom upp förslag som bokkafé, handarbetet och gamla bilder. En 60-talsfest med korv med mos finns också på kommande agenda.

Jonny Persson